11.05.2018 r.  godz. 19,00
Tarnów :  Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10

 

Orkiestra  Kameralna  Filharmonii w Chmielnickim
pod dyr. Aleksandra Dragana

soliści:
Olga Malyk - skrzypce,
Ihor Prokhnitskiy - obój
M
aksym  Zavodnyi - gitara
 

w programie :

A. MILWID  i  MUZYKA WŁOSKIEGO BAROKU

L.Boccherini    -   Symfonia D Dur  №3,
Grave
, Allegro assai
Andantino
Menuet
Presto assai

A. Milwid - Symfonia C Dur
Allegro
Dumka
Menuet
Finale

B.Marcello -  Koncert obojowy
Allegro moderato
Adagio
Allegro 

 A.Vivaldi  Koncert Nr 8 op. 3  na 2 skrzypiec
Allegro
Larghetto e spirituoso
Allegro 

 

Orkiestra  Kameralna  Filharmonii w Chmielnickim powstała w 1992 roku. Założona przez dyrygenta Sergija Leonowa, połączyła muzyków doświadczonych i utalentowaną młodzież muzyczną.
Od 2008 roku orkiestrą kieruje Oleksandr Dragan, absolwent  Akademii Muzycznej im. Mykoły Łyseki we Lwowie, w klasie dyrygentury wybitnego ukraińskiego dyrygenta, Jurija Łuciwa.
Pod dyrekcją Oleksandra Drahana zespół realizuje różne programy koncertowe poświęcone zarówno  muzyce  klasycznej, jak  i  współczesnej.  Na  repertuar  orkiestry  składają  się  utwory Vivaldiego, Bacha, Purcella, Mozarta, Händla, Saint-Saënsa, Bizeta, Czajkowskiego oraz utwory współczesnych kompozytorów ukraińskich, m.in.:  Dmytro Bortnianskiego, Мaksyma Bereowskiego,  Wasyla Barwinskiego, Wiktora Kosenki, Мyrosława Skoryka, Jewhena Stankowycza,  Iwana Karabycia,  Witalija  Hubarenki,  Wołodymyra  Zubyckiego,  Оleksandra  Kozarenki, Mykoły Bałemy, Jurija Łaniuka, Wiktora Kaminskiego i innych.
Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym nie tylko swego miasta, bowiem kameralny skład zespołu umożliwia jego dużą mobilność. Orkiestra dała koncerty w różnych regionach Ukrainy,  m.in. w  Winnicy,  Iwano-Frankowsku, Lwowie, Żytomierzu, Równem, a także na Krymie. W 2009 roku zespół zdobył nagrodę na Ogólnoukraińskim Konkursie  Orkiestr  Kameralnych „Prime- Orchestra”. Niejednokrotnie występował na ważnych  ukraińskich festiwalach muzycznych,  takich  jak:  Kyiv  Music  Festw Kijowie, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej  „Kontrasty” we Lwowie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Współczesnej „Dwa Dni i Dwie Noce Nowej Muzyki” w Odessie, Bukowiński Listopad w Czerniowcach, Festiwal im. Anatolija Kos -Anatolskiego w Kołomyi, Orkiestra jest stałym uczestnikiem festiwalu Chmielnicki Kamer-Fest. Zespół brał udział w muzycznych festiwalach poza granicami Ukrainy,  m.in. w Międzynarodowym  Festiwalu „Klaipėdos Muzikos Pavasaris” w Kłajpedzie na Litwie, Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Odnalezionej w Tarnowie, w festiwalach w Krośnie i Sosnowcu. W 2012 roku wydał płytę pt. Młody Mendelssohn z udziałem polskich muzyków: Henryka Błażeja i Teresy Kaban. W marcu 2014 roku,  przy współpracy z warszawską Fundacją „Pro Musica Viva”, orkiestra pod  dyrekcją Romana  Rewakowicza zrealizowała projekt  Polsko ukraińskie muzyczne dialogi, dając koncerty w sześciu miastach zachodniej i centralnej Ukrainy. Na repertuar koncertów złożyły się  wybitne utwory polskiej i ukraińskiej kameralistyki – dzieła Grażyny Bacewicz, Henryk a Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Walentyna Sylwestrowa, Igora Szczerbakowa i Myrosława Skoryka