Zarząd - INTER-ART

Przejdź do treści
Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” działa na podstawie Ustawy z dnia: 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu. Fundacja Kultury i Integracji „INTER-ART” została  ustanowiona z woli Fundatorów: Teresy Kaban-Błażej i Henryka Błażeja w dniu 16 sierpnia 1990r. aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Tarnowie- Repertorium A  numer 8924/1990.
Celem fundacji jest działalność na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, promocję  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wychowanie i uwrażliwienie młodej publiczności głównie poprzez koncerty, spektakle, wystawy oraz własną aktywność artystyczną jako ciekawą możliwość spędzenia wolnego czasu.


Teresa KABAN
fundator, Członek Zarządu
Henryk BŁAŻEJ
fundator, Członek Zarządu, Prezes
Wróć do spisu treści