Links too YouTube :

Henryk BŁAŻEJ -  Flute
Teresa KABAN -  Piano 

     Teresa KABAN - Piano solo

 

        Teresa Kaban – Piano solo,

 

        Teresa KABAN - Piano solo

 

       Teresa KABAN - Piano solo,

 

       Teresa KABAN – Piano solo,

 

       Teresa Kaban - Piano solo,