Skierniewice, dn. 16.07.2022r.
Muzeum Historyczne Skierniewic
Luigi - SANTO trąbka i
Daniela GENTILE -  fortepian (Italia)