TARNÓW -Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych - 15.09.2023

Cihat Askin - skrzypce (Turcja)

Roberto ISSOGLIO -  fortepian (Italia)