16 września 2023 r.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
w Gorlicach
 

Wykonawcy:
Ramon GOMEZ -  wiolonczela
Pilar VALERO - fortepian