Sacha De RITIS - flet (Italia)

Michela De AMICIS - fortepian

Tarnów, dn. 20.08.2022 r. - godz. 19,00

Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie

ul. Lippóczy'ego 4

Sacha De RITIS – flecista

Naukę gry na flecie studiował w Konserwatorium L.D’Annunzio ( Pescara) pod kierunkiem Maestro S. Carbone i Maestro V. Campitelli. Studia kontynuowal w klasie ° C. Klemm’a, K. H.. Schutz’a, D. Milozzi’ego.

Był solistą i I flecistą koncertów z najlepszymi orkiestrami Wloch (Petruzzelli Theater of Bari, Sanremo Symphony Orchestra, Viotti Orchestra) a także Akademia Musicale of Varonezh, Wiener Konzert Verein i Ensemble European Wind Soloists. Nagrał kilka Cds dla “Naxos America” i “Wide classique and lumierè”.
Jako solista i kameralista koncertuje w Europie, Azji i Ameryce.
Jest pedagogiem fletu w Konserwatoium G.Da Venosa ( Potenza), A. .Scontrino (Trapani) , L.Cherubini (Florencja). Prowadzi też mistrzowskie lekcje w N.Piccinni Conservatory w Bari. Jest wykladowcą mistrzowskich warsztatów fletowych we Wloszech.

Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Muzycznego “"Città di Penne” i Festiwalu "Summer encounters music festival”.

 

Michela De AMICIS – pianistka

Studia gry na fortepianie ukończyła z odznaczeniem w Konserwatorium U. Giordano (Foggia) pod kier. Prof. R. Marchegiani. Jest też absolwentką wydziału historii muzyki Uniwersytetu w Bolonii u M. Carlo Zecchi ( jej praca autorska pt. "The pianism of Alfredo Casella" zdobyła specjalne wyróżnienie).

Koncertuje jako solistka i kameralistka. Krytycy określili ją jako “... pianistkę z niezwykłym i krystlaicznym dżwiękiem , dysponującą bogactwem niuansow, logiką i muzykalnością...”. Koncertowala z wieloma orkiestrami we Wloszech a także z Viener Symphonicher i Viener Philamoniker.

Jako kameralistka współpracuje z Piano Trio biorąc udział w najważniejszych festiwalach muzycznych w Europie i Ameryce. Jest laureatką specjalnej nagrody “ Lifetime Achievement Award”.

Jest pedagogiem fortepianu w L. D'Annunzio Music Conservatory ( Pescara). Często zasiada w jury konkursow muzycznych we Wloszech . Jest też zapraszana do prowadzenia Mistrzowskich Warsztatów Muzycznych zarówno we Wloszech jak i w innych krajach europejskich.

Od 1995 roku jest dyrektorem artystycznym “Music and Culture Association of Roseto degli Abruzzi” i międzynarodowego konkursu muzycznego “City of Penne.”.

 

Program:
 

W.A.Mozart (1756-1791)

Sonata No. 21, E Minor, K. 304
 

M. Bonis (1858-1937)

“Piecè”
 

J. Andersen (1847-1909)

Fntasia na tematy z opery “Norma” V.Bellini’ego
 

P. I. Tchaikovsky (1840-1893)

aria Lenskiego z opery “Eugeniusz Oniegin”
 

F. Doppler (1870 – 1939)

“Pastoralna rapsodia węgierska”
 

A. Dvorak (1841 – 1904)

“Pieśń księżyca”
 

G. Puccini (1858 - 1924 )

Impresje na tematy z opery “ Cyganeria”