Tarnów, Sala Lustrzana UM Tarnowa
 dn.  17.07.2022 r.
XXXI Koncerty Letnie w Tarnowie

Teresa KABAN -  fortepian

Henryk BŁAŻEJ -  flet.